Dragon Curve Escape

by Daryl H. Hepting and Przemyslaw Prusinkiewicz (1989)